دوره جامع بازرسی فنی 1و2

دوره جامع بازرسی فنی1و2

 بازرسی فنی نقش مهمی در این راستا ایفا می کند. آکادمی پیشگامان نیز با داشتن تجدبه ای 13ساله در آموزش دوره های بازرسی فنی در ر استای آموزش متفاوت خود اقدام به برگزاری دوره جامع بازرسی فنی نموده است. در این دوره هر آنچه نیاز یک بازرس پدوژه های صنعتی است آموزش داده می شود. بیش از 350 ساعت آموزش حرفه ای به همراه کارگاه های آموزشی توسط  کارشناسان سطح 3انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا مهندسین باتجربه گواهی است بر اعتبار و محتوای ارزشمند این دوره. 

 

  محتوای دوره جامع بازرسی فنی سطح 1و2

 

سرفصل های دوره

طول دوره

سرفصل های دوره

طول دوره

تست آلترسونیک سطح 1و2

64ساعت

بازرسی مخازن تحت فشار

16ساعت

تست رادیوگرافی سطح1و2

64ساعت

بازرسی مخازن ذخیره

12ساعت

تست مایعات نافذ سطح 1و2

24ساعت

بازرسی خطوط لوله وپایپینگ

16ساعت

سطح ذرات مغناطیس شونده سطح1و2

24ساعت

بازرسی سازه های فلزی

16ساعت

بازرسی چشمی سطح 1و2

64ساعت

WPS&PQR

16ساعت

بازرسی اماده سازی سطح ورنگ آمیزی

40ساعت

   

 

 

 مزایای شرکت در این دوره:

   ·   کاهش هزینه با توجه به کاهش ساعات برگزاری آنها به علت همپوشانی مباحث برخی از سرفصلها.

   ·  ارتباط بیش از  6ماه با فضای آموزشی و امکان استفاده از تجهیزات آموزشی تا پایان دوره.

   · بهره مندی از اساتید دوره در مدت برگزاری ان که مطمِِئنا دریاد گیری سرفصل های دوره تاثیر

   به سزایی خواهد داشت. 

    ·    صدور گواهینامه جهت تک تک سرفصلها ونیز گواهی پایان دوره.

        معرفی نفرات برتر دوره به کارفرمایان و همچنین استخدام در بخش اجرایی شر کت.

   ·  برگزاری دوره در خارج ازساعات کاری جهت شرکت کنندگان شاغل.