مهندسی متالورژی

بازآموزی دروس اصلی مهندسی متالورژی گرایش های صنعتی و استخراجی جهت امتحان کارشناسی ارشد

       I.            شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد1و2

    II.            خواص فیزیکی و دگرگونی فازها

 III.            عملیات حرارتی

  IV.            خواص مکانیکی 1و2

     V.            انجماد فلزات

  VI.            دوره ای بر ریخته گری فولاد وچدن و غیر آهنی

VII.            دوره ای بر استخراج فلزات

VIII.            زبان تخصصی مواد