طرح های تشویقی (دوره های غیر حضوری).............................................................................................................

در این طرح تشویقی شما در ازای ثبت نام درسه دوره، یک دوره رایــــــگان همراه با گواهینامه بین المللی هدیه میگیرید.
تبصره: در این طرح درس های 40 ساعته به عنوان یک دوره محسوب نمی شود.
تبصرههر دو درس 40 ساعته یک دوره محاسبه میگردد.


در این طرح تشویقی شما در ازای ثبت نام در 4 دوره، یک گواهینامه بین المللی رایگان به ارزش 150.000 تومان هدیه میگیرید.
تبصره: گواهینامه رایگان برای یکی از دو دوره شما صادر میگردد.


در صورتی که هزینه ثبت نام دوره های شما بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد، 20 درصد تخفیف ویژه به شما تعلق خواهد گرفت.
تبصره: مبلغ تخفیف پس از واریز هزینه کلی دوره ها به حساب شما عودت میگردد.
تبصره: این طرح برای پرداخت یکجای مبلغ ذکر شده قابل اجرا است.

دانشجویان و فرهنگیان عزیز شهریه دوره خود را می توانند طی سه مرحله پرداخت نمایند.
تبصره: ارسال اسکن کارت فرهنگیان و یا کارت دانشجویی الزامی می باشد.
تبصره 30 :درصد شهریه هنگام ثبت نام و70 درصدتا هنگام صدور گواهینامه تسویه میگردد.


با ثبت نام در سه دوره همزمان میتوانید مبلغ شهریه را طی چهار قسط پرداخت نمایید.
تبصره 25:درصد شهریه هنگام ثبت نام و 75 درصدتا هنگام صدور گواهینامه تسویه میگردد.


نکته:
هر فراگیر تنها از یک طرح تشویقی می تواند استفاده نماید.