چند توصیه آموزشی

 

توصیه های آموزشی و استخدامی

 

 

 مدرک معتبر

دیده مشود که آموزشگاه ها و موسسات آموزشی برای جذب دانشجویان و مهندسین از عناوینی مانند "ارائه مدرک معتبر از انگلیس، استرالیا، کانادا، سوئد، ..."استفاده میکنند. اینجانب با توجه به تجربیات خود و همچنین استخدام مهندسین و فارغ التحصیلان در پروژه های مختلف، به شما پیشنهاد میکنم که به جای جستجو در خصوص مدرک معتبر، به دنبال افزایش قدرت تخصص وعلم خود با استفاده از جزوات و کتابها و مطالب علمی معتبر  باشید. هیچ کدام از شرکت های مهندسی داخلی که اکثرا خصوصی هستند، از شما مدرک نمیخواهند و با یک مصاحبه کوتاه سطح فنی شما مشخص میگردد. در مورد شرکت های خارجی نیز باز هم هیچ کدام از این مدارک مرجع نیست. مهمترین ملاک برای شرکت های خارجی سابقه کار شما میباشد و پروژه هایی که در آن کار کرده اید و یا Recomendation Letter هایی که مدیران شرکت برای کارکنان مینویسند. حتی اگر شما از خود شرکت AVEVA تولید کننده نرم افزار PDMS هم مدرک داشته باشید، بدون سابقه کار آن مدرک ارزشی ندارد زیرا در یک دوره آموزشی سه یا چهار روزه که صرفا جهت اشنایی میباشد چیزی به تجربیات شما افزوده نمیشود. جدای از این موارد، شما برای مهاجرت یا پذیرش دانشگاه، نیاز به ترجمه مدارک خود دارید. در صورتی که میخواهید مدرک آموزشی خود را ترجمه کنید و تاییدیه قوه قضاییه بگیرید، فقط کافیست آن شرکت و موسسه وجود خارجی داشته باشد و در این صورت شما مدرک خود را میتوانید ترجمه کنید.

استخدام

مهمترین ملاک استخدام یک شخص در شرکت های مهندسی انگیزه  و علم آن شخص میباشد ...