تست مایعات نافذ ( PT )

  

 

آزمون مایع نافذ (PT)  روشی است که ناپیوستگی های باز (سطحی) را با نشان دادن یک مایع نافذ در مقابل یک آشکار ساز، روی زمینه ظاهر می کند و پس از طی مراحل زیر:

تمیز کردن سطح نمونه

اعمال مایع نافذ

منتظر بودن به اندازه زمان نفوذ (Dwell Time)

حذف مایع نافذ اضافی

اعمال آشکار ساز

بررسی سطح برای مشاهده و ثبت  نتایج

تمیزکاری نهایی (در صورت لزوم)

   این روش مطمئن ترین روش جهت یافتن عیوب و ناپیوستگی هایی است که به سطح قطعه راه یافته اند. این روش ب به منظور تست کلیه مواد فلزی و غیر فلزی، مغناطیسی و غیر مغناطیسی که سطوح غیر متخلخلی دارند به کار می رود. پس از گذراندن زمان انتظار مایع نافذ به دلیل خاصیت موئینگی زیاد به درون تمام ناپیوستگی های سطحی نفوذ می نماید . سپس باید مایع نافذ اضافی را از روی سطح قطعه پاک نموده و ماده آشکارساز را اعمال کرد . پس از گذشت مدتی ماده آشکارساز ، مایع نافذ را از درون ناپیوستگی ها بیرون کشیده و نهایتاٌ علائم ناپیوستگی ها روی یک زمینه مناسب قابل رؤیت خواهند بود . مواد نافذ به دو صورت مرئی و فلورسنت موجود می باشد. علائم تشکیل شده با مواد نافذ مرئی زیر نور سفید قابل بازرسی بوده در حالی که علائم تشکیل شده با مواد نافذ فلورسنت در محیط تاریک و زیر نور ماورای بنفش نمایان می گردند .


امکانات و تجهیزات شرکت گنجینه ایده آل ایرانیان جهت انجام تست PT :


1-ست انواع مواد نافذ با حساسیت های مختلف مناسب جهت تست انواع سازه ها و قطعات و تجهیزات صنعتی
2- امکان فراهم نمودن تجهیزات ایستگاهی تست مایعات نافذ
3-متخصصان حرفه ای دارای صلاحیت و مدارک تأیید شده سطح II,I مطابق با استاندارد   ASNT  SNT-TC-1A