نرم افزار شبکه (network+ ، CCNA ، MCSE )

دوره آموزشی جامع نرم افزار شبکه (network+ ، CCNA ، MCSE  )

سر فصل  های آموزشی دوره:

·         آشنایی با اصول و مبانی شبکه ها

·         آشنایی با سخت افزار شبکه

·         آشنایی با تجهیزات متصل کننده شبکه ها

·         آشنایی با نرم افزار شبکه

·         آشنایی با پروتکل های لایه شبکه و مدل OSI

·         آشنایی با اصول و مبانی TCP/IP

·         دستیابی به شبکه های راه دور

·         امنیت در شبکه ها

·         نصب و نگهداری از شبکه ها

·         آشنایی با نحوه اشکال زدایی در شبکه ها و مراحل انجام کار

·         آشنایی با مباحث روتر ها و نحوه کانفیگ کردن آنها

·         آشنایی با مباحث میکروتیک و نحوه برقراری ارتباط با آن

 

·         مدت زمان آموزش :40 ساعت