خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

نرم افزارهای کنترل کیفیت (MINITAB )

دوره آموزشی جامع نرم افزارهای کنترل کیفیت (MINITAB )

سر فصل  های آموزشی دوره:

·         پیش در آمدی بر نحوه آشنایی با MINITAB

·         نحوه آشنایی با جمع آوری داده ها در نرم افزار

·         آشنایی با پارامترهای آماری

·         آشنایی با نمودار پارتو

·         آشنایی با نمودار استخوان ماهی

·         آشنایی با نمودار پراکنش

·         آشنایی با بافت نگار

·         آشنایی با نمودار های کنترلی

·         نمودارهای کنترل تجمعی

·         آشنایی با نمودارهای V-MASK    ،P     ,C در MINI TAB

·         تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند

·         آشنایی با نمودار بافت نگار کارآیی

·         آشنایی با آزمون فرض و فاصله های اطمینان

 

·         مدت زمان آموزش :22 ساعت

صفحه اصلی مطالب گنجینه نرم افزارهای کنترل کیفیت (MINITAB )

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish