خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

خط مشی

 

خط مشی کیفیت مهندسین مشاور گنجینه ایده آل ایرانیان:

مهندسین مشاور گنجینه ایده آل ایرانیان  ، به عنوانمجموعه هولدینگی از مهندسین مشاوره ،اجرایی ،نظارتی ، آموزشی پژوهشی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی ،درراستایاعتلای به هدف والای مدیریت وبنیانگذارمجموعهوافزایش وفاداری ورضایتمندی مشتریانوسایرذینفعان،خط مشی كیفی خودرا اینچنین اعلام مینماید:

ارتقا سطح رضایت مشتریان از طریق سرلوحه قراردادن كیفیت و سرعت در تمامی فعالیت های خدمات آموزشی، پژوهشی و نظارتی

  تحكیم روابط با شركاء آموزشی، پژوهشی و نظارتی از طریق برقراری رابطه برنده -برنده

ارتقاء ارزش آفرینی برای سهامداران با تاكید بر رویكردهای مدیریت منابع مالی و هزینه ها

 چابك سازی فرآیندهای كلیدی مجموعه از جلب هنرجو تا پایان دوره ورفع سئولات متداول آنها

  توسعه سازمان الكترونیك یكپارچه و دانش محور

  مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی و رفاه آنان در راستای تعالی سازمان

افزایش کارآییو بهبود مستمر تمامی فعالیتهای مهندسین مشاور

  گسترش فعالیتهای خدمات فنی و مهندسی و بخشR&D

راهکارها:                                     

I.   نگرش رقابتی و هوشمندانه به کلیه مسائل و فعالیتهای درون وبرون سازمانی

II.  آموزش مستمر پرسنل در قسمت های مختلف سازمان در جهت افزایش کیفیت واحدها و پاسخگویی بهتر مجموعه به مشتریان

III.  تبلور فرهنگ خودکنترلی و علاقمندی به کار در پرسنل مجموعه

IV.  تفویض اختیارات و افزایش اعتماد به نفس در پرسنل و ایجاد انگیزه در آنهاو استقرار نظام ارزیابی عملکرد پرسنل در راستای تعالی سازمان

حركت درچهارچوب سیاست‌های كیفی فوق،جزبااعتقادبهاصل اتحادصادقانه وتعهدبه رعایت اصول والزامات سیستم مدیریت كیفیت میسرنخواهدبود.
اینجانب  مجدداً ضمن  اعلام تعهد كامل به اجرا، حفظ و نگهداری سیستم، از كلیه پرسنل محترم این مجموعه پژوهشی ،نظارتی، آموزشی انتظار دارم با درك كامل این خط مشی، مشاركت خود را به صورت مستمر در تحقق اهداف به كار گیرند.

مدیر عامل مهندسین مشاور گنجینه ایده آل ایرانیان

علیرضا توکلی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish