خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی دوره ای سیستم لوله کشی API 570

Inservice piping inspection (API 570)

Duration : 3 days
Course Content:

API-570 Authorized Piping Inspector course is provided for those individuals who may take the certification exam or require the body of knowledge require by API for such certification. The course outline includes:
-API Publication: API 570 (Inspection, Repair, Alteration and Rerating of In-Service Piping Systems), RP 571 (Damage Mechanisms), RP 574 (Inspection Practices for Piping System Components), RP 577 (Welding Inspection and Metallurgy), and RP578 (Material Verification Program).
-ASME Code: Section V (Nondestructive Examination), Section IX (Welding), B16.5 (Pipe Flanges and Flanged Fittings), and B13.3 (Process Piping).
-Calculation for Evaluating Thickness Measurements, Inspection Intervals, and  Piping Integrity.
-Welding Procedure and Qualification Evaluation Based on ASME section IX, B13.3, and API 570.
-Nondestructive Examination Procedures for VT, RT, PT, MT, and UT Based on ASME Section V.
-Practical Knowledge-General Requirements.
-Practical Knowledge-Specific Requirements.

 

 

 

کنترل خوردگی و رسوب در ديگهای بخار

آنچه شما در این دوره مطالعه مینمایید

 

•    Types of  Boilers
•    Corrosion Control on Steam Production Systems
•    Control of  Deposits Formation in Boilers
•    Protection of  Inactive Steam Production Systems
•    Methods for Injection and Control of Chemical
•    Analysis of  Steam Boiler Deterioration
•    Case Study and  Related  Picture  Review

بازرسی ساخت مخازن تحت فشار مطابق ASME

 

Pressure vessel manufacturing inspection (ASME)

Duration : 2 days
Course Content :

-Inspector`s duties & responsibilities.
-Material certificate EN10204
-Control of document (IIP,WPS,PQR,WPQ,NDT MAP)
-Control of Material Traceability
-Control of NDT activities & reports
-Control of PWHT & records
-Hydrostatic & peneumatic test
-Control of Name Plate
-Control of surface preparation & painting
-nonconformance reports

بازرسی دوره ای مخازن تحت فشار API 510

 

 

Inservice pressure vessel inspection (API 510)

Duration : 3 days
Course Content:

API-510 Pressure Vessel Inspector course is provided for those individuals who may take the certification exam or require the body of knowledge require by API for such certification. The course outline includes:
-API Publication: API 510 (Pressure Vessel Inspection Code), RP 571 (Damage Mechanisms), RP 572 (Inspection of Pressure Vessels), RP 576 (Inspection of Pressure Relieving Devices), and RP577 (Welding Inspection and Metallurgy).
-ASME Code: Section V (Nondestructive Examination), Section VIII (Pressure Vessels), and Section IX (Welding).
-Thickness Measurements, Inspection Intervals and Vessel Integrity.
-Welding Procedure and Qualification Evaluation Based on ASME section IX.
-Nondestructive Examination Procedures for RT, PT, MT, and UT Based on ASME Section V.
-Inspection and Testing of Pressure vessels and pressure Relieving Devices.
-Practical Knowledge-General Requirements.
-Practical Knowledge-Specific Requirements.

 

صفحه اصلی دوره های آموزشی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish