خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

ASME Piping Code B31.1,B31.3,...

ASME Piping Code (B31.1 , B31.3 , B31.4 , B31.8)

Duration : 6 days
Course Content :


Above Course Covers & Review of the  Following Chapters :
•    Scope and Definitions
•    Design Condition and Criteria
•    Pressure Design of Piping Components
•    Material & Allowable Stresses
•    Fluid Service Requirements for Piping Components
•    Flexibility and Supports
•    Standards for Piping Components
•    Fabrication , Assembly , and Erection
•    Inspection , Examination , and Testing

 

 

بازرسی بر مبنای ریسک API580,581

 


Risk Based Inspection


Duration : 3 days
Course Content :


• Recommended Practice for Risk-Based Inspection (API RP 580)
• Base Resource Document on RBI (API Publication 581)
• Why RBI analysis is used.
• The benefits and limitations of various RBI technologies.
• Differences between qualitative and quantitative approaches to RBI methods.
• The scope of equipment covered in RBI techniques.
• How RBI provides input to minimum requirements for programs that meet RP 580.
• Computerized Maintenance Management Systems, and enterprise schedule/tracking.
• Class exercises, such as determining remaining life of real process equipment and optimizing Maintenance and inspection intervals.
• Implementing RBI projects.
• Implementing risk mitigation concepts.

 

دوره جامع آشنایی با استاندارد های کاربردی در صنعت

 

معرفي استانداردهاي مرسوم مورد استفاده در صنايع مختلف  در این دوره شامل:

استاندارد AIA

 استاندارد ANSI

استاندارد ABMA

استاندارد  BSI

استاندارد DODISS

استاندارد  API

استاندارد  AWS

استانداردASM

استاندارد  ASME 

استاندارد  ASMH 

استاندارد DIN 

استاندارد ASTM

استاندارد ASME

استاندارد SAE

استاندارد NACE

- استاندارد JIS

آشنايي با كاركردن با استاندارد ASM

 آشنايي با كاركردن با استاندارد ASMH

طريقه استفاده كلي از استانداردها

طريقه پيدا كردن استانداردها

استفاده از استانداردها در تضمين كيفيت قطعات

بازرسی رنگ وپوششهای صنعتی(کاربردی)

 

 

Painting & coating inspection 
Duration : 3 days
Course Content:

Section 1: SURFACE PREPARATION
1.1    Introduction
1.2 Standards for Cleanliness of Substrates
1.3 Methods of Surface Preparation
1.4 Recommendations for Paint Removal

Section 2: COATING COMPOSITIONS AND CURING MECHANISMS
2.1 Coating composition
2.2 Mechanisms of Curing of Coatings
2.3 Properties of Different Generic Types of Coatings
2.4 Coating Compatibility

Section 3: PAINTING APPLICATION
3.1 Paint Storage Prior to Application
3.2 Preparing Paint for Application
3.3 Weather Conditions Affecting Application of Paints
3.4 Methods of Application

Section 4: INSPECTION OF SURFACE PREPARATION & PAINTING
4.1 Importance of Inspection
4.2 Contractor Quality Control Inspection
4.3 Duties of an Inspector
4.4 Inspection Equipment
4.5 Inspection Steps
4.6 Paint specification

Section 5: PAINT SYSTEM
5.1 Industrial Atmospheric
5.2 Splash & tidal zone (Marine)
5.3 High and cold temperature
5.4 Internal coating for tanks and pipes
5.5 Buried and submerged structures and pipe line

 

 

 

صفحه اصلی دوره های آموزشی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish