خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

کاهش خسارت ناشی از خوردگی در صنایع

 

Methods for Reduction of Corrosion Damages

Duration : 3 days
Course Content :


•    Types of Corrosion Mechanisms and Prevention Methods
•    Analysis of Some Corrosion Case Study , Review of Causes and Prevention
•    Corrosion Inspection Methods
•    Types of Coupon for Corrosion Estimation
•    Stray-Current Corrosion
•    Internal and External Corrosion on Piping
•    Corrosion Caused by Sulphate  Reduction Bacteria
•    Corrosion on Vessel and Tank  Floor
•    Effects of Coating on Corrosion Resistance
•    Cathodic Protection
•    Corrosion Resistance Material Selection

 

 

بازرسی کوره ها در صنایع نفت وگاز API573

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnace Inspection  ( API  573 )

Duration : 3 days
Course Content :

-Common Heater and Boiler Designs
-Heater and Boiler Mechanical Reliability
-Deterioration Mechanisms
-Frequency and Timing of  Inspections
-Safety Precautions , Preparatory Work and Cleaning
-Outage Inspection Programs
-Method of  Inspection  for Foundation and Settings.
-Repair

 

 

 

 

 

 

 

کنترل خوردگی و رسوب در برجهای خنک کننده

 

آنچه شما در این دوره فرا میگیرید:


•    Problems Associated with Industrial  Water & Their Solving
•    Types of Cooling Towers  and their Performances
•    Types of Corrosions and Prevention Methods
•    Corrosion Inhibitors and Deposits
•    Cleaning Methods for Cooling Systems
•    Test Coupons , Corrosion Calculation Methods and Corrosion Rate
•    Concentration Effects on Open Cooling Systems
•    Related Picture Review and Case Study

تائید صلاحیت دستورالعملهای جوشکاری و جوشکاران

 

EN287-E288 (Welder Performance and Welding Procedure Qualification)

Duration : 4 days
Course Content :


1-EN287 ( Welder Performance Qualification)

•    Scope
•    Terms and Definitions
•    Symbols and Abbreviated Terms
•    Essential Variables and Range of Qualification
•    Examination and Testing
•    Acceptance Requirements for Test Pieces
•    Re-Test
•    Period of Validity
•    Certification

2-EN288 (Welding Procedure Qualification)

 

•    Scope
•    Terms and Definitions
•    Specification of  Welding Procedures
•    Approval of Welding Procedures
•    Essential Variables
•    Normative References        
•    Approval by a Pre-production Welding Test
•    Approval by a Standard Welding Procedure

صفحه اصلی دوره های آموزشی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish