خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت:  09133955144

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست

 

سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی کوره ها در صنایع نفت وگاز API573

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnace Inspection  ( API  573 )

Duration : 3 days
Course Content :

-Common Heater and Boiler Designs
-Heater and Boiler Mechanical Reliability
-Deterioration Mechanisms
-Frequency and Timing of  Inspections
-Safety Precautions , Preparatory Work and Cleaning
-Outage Inspection Programs
-Method of  Inspection  for Foundation and Settings.
-Repair

 

 

 

 

 

 

 

کاهش خسارت ناشی از خوردگی در صنایع

 

Methods for Reduction of Corrosion Damages

Duration : 3 days
Course Content :


•    Types of Corrosion Mechanisms and Prevention Methods
•    Analysis of Some Corrosion Case Study , Review of Causes and Prevention
•    Corrosion Inspection Methods
•    Types of Coupon for Corrosion Estimation
•    Stray-Current Corrosion
•    Internal and External Corrosion on Piping
•    Corrosion Caused by Sulphate  Reduction Bacteria
•    Corrosion on Vessel and Tank  Floor
•    Effects of Coating on Corrosion Resistance
•    Cathodic Protection
•    Corrosion Resistance Material Selection

 

 

کنترل خوردگی و رسوب در برجهای خنک کننده

 

آنچه شما در این دوره فرا میگیرید:


•    Problems Associated with Industrial  Water & Their Solving
•    Types of Cooling Towers  and their Performances
•    Types of Corrosions and Prevention Methods
•    Corrosion Inhibitors and Deposits
•    Cleaning Methods for Cooling Systems
•    Test Coupons , Corrosion Calculation Methods and Corrosion Rate
•    Concentration Effects on Open Cooling Systems
•    Related Picture Review and Case Study

تائید صلاحیت دستورالعملهای جوشکاری و جوشکاران

 

EN287-E288 (Welder Performance and Welding Procedure Qualification)

Duration : 4 days
Course Content :


1-EN287 ( Welder Performance Qualification)

•    Scope
•    Terms and Definitions
•    Symbols and Abbreviated Terms
•    Essential Variables and Range of Qualification
•    Examination and Testing
•    Acceptance Requirements for Test Pieces
•    Re-Test
•    Period of Validity
•    Certification

2-EN288 (Welding Procedure Qualification)

 

•    Scope
•    Terms and Definitions
•    Specification of  Welding Procedures
•    Approval of Welding Procedures
•    Essential Variables
•    Normative References        
•    Approval by a Pre-production Welding Test
•    Approval by a Standard Welding Procedure

صفحه اصلی دوره های آموزشی

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

با افتخار اعلام میکنیم  آزمایشگاه  بتن و ژئو تکنیک  این مجموعه در کرمان راه اندازی شد

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish