خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی API 1104

Pipeline Weld Inspection ( API 1104)

Duration : 3 days
Course Content :

 • Welding Processes Used in Welding of Pipeline
 • Welding Consumables Used in Welding of Pipeline
 • Welding  Procedure  Specification ( WPS )
 • Welding Variables for WPS Qualification
  • Base Materials
  • Filler Materials
  • Thickness & Pipe Diameter
  • Welding  Position
  • Joint Design
  • Preheat & PWHT
 • Welder Qualification Test
 • Inspection & NDT
 • Repair Requirements

 

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی فنی ومهندسی (متوسط) بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی API 1104

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish