خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

بازرسی بر مبنای ریسک API580,581

 


Risk Based Inspection


Duration : 3 days
Course Content :


• Recommended Practice for Risk-Based Inspection (API RP 580)
• Base Resource Document on RBI (API Publication 581)
• Why RBI analysis is used.
• The benefits and limitations of various RBI technologies.
• Differences between qualitative and quantitative approaches to RBI methods.
• The scope of equipment covered in RBI techniques.
• How RBI provides input to minimum requirements for programs that meet RP 580.
• Computerized Maintenance Management Systems, and enterprise schedule/tracking.
• Class exercises, such as determining remaining life of real process equipment and optimizing Maintenance and inspection intervals.
• Implementing RBI projects.
• Implementing risk mitigation concepts.

 

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی های فنی مهندسی(پیشرفته) بازرسی بر مبنای ریسک API580,581

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish