خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

حفاظت کاتديک سطح IوII

آنچه در پایان دوره فرا گرفته اید•    Basics of corrosion; terminology,
•    electrode potential, reference cells polarisation diagrams
•    electrolytes (soil/water composition), methods of controlling corrosion,
•    principles of coating of buried and immersed structures,
•    sacrificial anode systems, impressed current systems;
•    typical designs of CP system, CP materials,
•    potential measurements; monitoring and maintenance criteria for CP and their limitations; Pourbaix diagram interpretation;
•    surface film effects; polarisation diagrams;
•    CP design considerations for sacrificial anode and impressed current systems;
•    construction materials specification and quality control;
•    safety considerations, attenuation calculations;
•    commissioning a CP system; potential measurements.

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری سایر رشته های فنی ومهندسی مهندسی خوردگی حفاظت کاتدیک سطح I & II

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish