امکانات شرکت

       تجهيزات  اموزشی و تست و بازرسيدر اختيار شركت گنجینه ایده آل ایرانیان:

رديف

تجهيزات تست و بازرسي

1

دستگاه آلتراسونيك  (UT) كرات كرامر و NDT Supplyو   PANA METRICS-EPOCH

2

انواع پروب آلتراسونيك 45و60 و70 درجه جهت تست عيب يابي

3

پروبهای آلتراسونيك نرمال جهت ضخامت سنجي

4

پروبهای آلتراسونيكT/R

5

بلوك  هاي كاليبراسيون دستگاه UT  بر اساس استاندارد AWS,VI,VII ,ASME , FLS,DAC

6

 ابزار و تجهيزات تست و بازرسي چشمي شامل گيج ها و لامپ. چراغ قوه مناسب

7

ابزار و تجهيزات تست و بازرسي مايعات نافذ  PT

8

ابزار و تجهيزات تست و بازرسي ذرات مغناطيسي MT شامل يوك مغناطيسي  واسپري

9

ابزار و تجهيزات تست و بازرسيراديو گرافي صنعتي شامل چشمه پرتاب كننده پرتابل واتاقك سربي  و آلبوم استاندارد عیوب جوش

10

ابزار و تجهيزات تست و بازرسي ضخامت سنجي رنگ و پوشش

11

 دارای مجموعه کتابخانه حدود 500گیگا بایت  اکثر  استاندارد های تست وبازرسی جوش و فلزات (صنعتی – ساختمان )ASME, DIN ,ANSI, ISO, API, ASTM, AWWA, ASM,…..و کتابهای فنی و مهندسی و دانشگاهی

12

ابزار و تجهيزات تست و بازرسي كشش ورق و ميلگرد

13

سیستم هوشمند آموزشی شامل فایلهای پاورپوینت و تخته هوشمند وویدئو پرژکتور و .....

14

تجهیزات و اتوماسیون اداری مجهز به آخرین فن آوری های موجود

 

 

15

سامانه پیامک هوشمند ومنشی پاسخگو جهت سهولت انجام خدمات

 

16

تجهیزات اندازه گیری مقاومت فشاری و حد روانی بتن آماده