شعار ما

بنام حق تعالی

 شعار گنجینه ایده آل ایرانیان:

 

در راستای بیانات رهبر  فرهیخته و بزرگوار که شعار سال 1396 را  فرمودند:

 

 

این مجموعه نیز تلاش دارد که در یک حرکت جهادی و جهت دار  : با استفاده از دستورالعمل ها و روشهای اجرایی وهمچنین دستور کارهای اجرایی وسایر اسناد کیفیت و روشها در تمام مراحل تولیدی از مشاوره در خرید متریال ومواد اولیه، تولید ،انبارش وبسته بندی ،ارسال قطعات و مواردی که مربوط به کیفیت قطعات تولیدی صنعتی و ساختمانی میگردند نظارت کامل داشته و برای عبور از هر مرحلهء اشاره شده نظارت و حضور داشته باشد.و ادعا کند با آشنایی کامل و توانایی بر کنترل وبازرسی مراحل فوق الذکر بر اساس  استاندارد های بین المللی از جمله DIN,ASME ,AWS,... ودر مورد قطعات  فوق سنگین ریخته گری از جمله پاتیل های حمل سرباره و کارخانجات سیمان حضور شایسته و کارآمد داشته باشد .

و لذا :
با توجه به خط مشی کیفیت این مجموعه مهندسی ،پژوهشی و آموزشی  که کسب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و همچنین بهبود مستمر در تمامی فعالیتهای شرکت و درک و بکار گیری الزامات واستانداردهای جهانی میباشدایجاد یک عزم واراده مستمر برای بهبود در فرایندهای تولیدی سرلوحه فعالیتهای این مجموعه میباشد
پس در جهت رسیدن به اهداف خود فعالیتهای زیر رامشخص وبه مرحله اجرا گذاشته است
1-بکار گیری نیروهای متخصص در زمینه بازرسی و خدمات شرکت
2- برگزاری دوره های مستمر در شرکت وحضور در کلاسهای آموزشی مرتبط با فعالیتها 
3
- برگزاری جلسات کمیته های تضمین کیفیت دراین شرکت به منظور بررسی مسائل مربوط به کیفیت قطعات وسیستم مدیریت کیفیت پیشنهادات رسیده به دبیرخانه نظام مشارکت وپیگیری پیشرفت اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه 
4-تجزیه وتحلیل گزارشات فنون آماری واهداف کوتاه مدت به صورت دوره های شش ماهه واستفاده از آنها در راستای بهبود کیفیت 
5-برگزاری جلسات متعدد بین واحدها وبررسی کیفیت واستفاده از نتایج حاصله در روند  فرآیندهای شرکت 
6-انجام تست وبازرسی پروژه های ساخت خارج از شرکت  و قطعات  مختلف ومحصولات ساخت وساز 
7-صدور گواهینامه فنی مربوط به قطعات تولیدی مختلف وتحویل گرفته  شده  از مشتریان 
8- برگزاری ممیزی های داخلی بصورت ماهیانه در واحدهای شرکت گنجینه ایده آل ایرانیان علاوه بر ممیزی های داخلی وخارجی کلی شرکت 
9-تجزیه وتحلیل بر روی تست های متالوگرافی و مکانیکی و.... بصورت گسترده بر روی قطعات که در این زمینه فعالیت زیادی انجام شده 
10-شرکت گنجینه ایده آل ایرانیان  سعی بر آن داشته و دارد که در راستای کسب رضایت مشتریان وحصول اطمینان ازکیفیت قطعات تولیدی در زمینه تستهای غیر مخرب و مخرب از توانمندیهای شرکتهای متخصص و دیگر همکار در این زمینه ودانشگاهی استفاده نماید.ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود
الف) دانشگاه صنعتی اصفهان درزمینه متالوگرافی و تستهای مخرب

  ب) مجتمع متالورژی رازی در زمینه بازرسی ومتالوگرافی وتست رپلیکا و تستهای مخرب

  ج)مرکز تحقیقات جهاد سازندگی استان اصفهان

 د) شرکتهای متخصص درزمینه بازرسی وN.D.T  داخل و خارج 

 ه) همکاری با شرکت های همکار برای تسریع در خدمت رسانی به مشتریان و بالا بردن کیفیت در   انجام وظایف